Lenvik bibliotek

   
 
Forebyggende helsearbeid : folkehelsearbeid i teori og praksis
Your basket is empty
Vis
Author
Title Statement
 • Forebyggende helsearbeid : folkehelsearbeid i teori og praksis
Language
 • Språk: Norsk (Bokmål)
Shelf
 • 362.1 M
Classification
Subject
Year
 • 2016
Summary, etc
 • 1. utg. : Oslo : Tano Aschehoug, 1999 Har bibliografi, noter, register
ISBN
 • 978-82-15-02616-9
Available
 • 0/1
Waiting
 • 0 (0)
*00000649 am 2200205  4500 
*001398641
*008           a     00nob 2
*015 $a0500329 $bBIBBI
*019 $bl
*020 $a978-82-15-02616-9 $bh. $cNkr 459.00
*08201$a362.1 $zh $223/nor
*090 $c362.1 $dM
*100 0$aMæland, John Gunnar$d1947-$jn.
*24510$aForebyggende helsearbeid $bfolkehelsearbeid i teori og praksis $cJohn Gunnar Mæland
*250 $a4. utg.
*260 $aOslo $bUniversitetsforl.$ccop. 2016
*300 $a245 s. $bfig.
*503 $a1. utg. : Oslo : Tano Aschehoug, 1999
*505 $aHar bibliografi, noter, register
*650 1$aFolkehelse$1362.1$2BS $9nor
*653 $aSYP-2035-D15
*653 $aSYP-1022-D17
*653 $aDEVU40-pensum
*653 $aDEVU40-pensum2
^
No reviews exists for this book.
Click here to be the first to write a review.

Klassikeren om forebyggende helsearbeid i ny utgave! Emnet forebyggende helsearbeid dreier seg både om å fremme folks helse og livskvalitet og om å redusere risiko for sykdom og skade. Det retter seg også mot enkeltpersoner og utsatte grupper, der helsetjenesten har et særlig ansvar. Begrepet folkehelsearbeid brukes i økende grad om de samme målsettingene som for forebyggende helsearbeid, særlig når det gjelder samfunnets innsats for befolkningen som helhet. Gjennom ny lovgivning har myndighetene lagt til rette for et mer systematisk folkehelsearbeid i Norge. De ulike målsettingene, strategiene og virkemidlene i det forebyggende helsearbeidet sammenstilles i boken. Det handler mest om norske forhold, men to kapitler om globale helseutfordringer og internasjonalt folkehelsearbeid bidrar til at boken er relevant også for globalt helsearbeid. Forfatteren legger vekt på å få fram bredden og mangfoldet i folkehelsearbeidet. Skal målsettingene nås, må alle samfunnssektorer involveres og offentlig arbeid koordineres med frivillig innsats. Samfunnet må ta ansvaret for at livsbetingelsene støtter opp om helsen og gjør de sunne valgene enklere for folk flest. Det er også et samfunnsansvar å bidra til å minske sosiale ulikheter i helse. Denne fjerde utgaven er omfattende revidert og oppdatert når det gjelder teori og kunnskapsgrunnlag for forebyggende helsearbeid nasjonalt så vel som globalt. John Gunnar Mæland er tidligere professor i forebyggende helsearbeid og sosialmedisin ved Universitetet i Bergen. Han er forfatter og redaktør av flere fagbøker innenfor samfunnsmedisinske emner.

Send to
IdStatusDue dateOwnerShelf
Ex1Recalled17.06.2020Senja bibliotek362.1 M