Lenvik bibliotek

   
 
Etikk for helse- og sosialarbeidarar
Your basket is empty
Vis
Author
Title Statement
 • Etikk for helse- og sosialarbeidarar
Language
 • Språk: Norsk (Nynorsk)
Shelf
 • 174 Aa
Classification
Subject
Year
 • 1998
Summary, etc
 • Ny utgåve av den velkjende grunnboka i etikk for helse- og sosialsektoren. Boka drøftar vilkåra for moralsk handling og legg vekt på kva rolle personleg forforståing og opne og løynde verdiar spelar for handlingsval i etiske dilemma. Nytt i denne utgåva er eit omfattande kapittel om dei fem etiske teorianen dygdsetikk, omsorgsetikk, pliktetikk, diskursetikk og konsekvensetikk. Desse teoriane blir dregne inn som nyttige perspektiv i drøftinga fram mot grunngjeving av handling. Det samlande fokuset for framstillinga er ein etisk refleksjonsmodell, som gjev ei rettesnor for korleis ein kan møte etiske dilemma. Boka er krydra med praktiske døme og oppgåver for studentar og praktikarar, og målgruppa for boka er helse- og sosialarbeidarar i utdanning og yrke. Reg. og litteraturl. Nyn. 3. utg. 1. utg.: 1988 Nynorsk tekst Bibliografi: s. 245-248
ISBN
 • 82-521-5175-2
Available
 • 1/1
Waiting
 • 0 (0)
*00001472nam 22002411 4500 
*001419265
*008981020        a     00nno 2
*015 $a0099046$bBIBBI
*020 $a82-521-5175-2$bh.$cNkr 315.00
*0823 $a174$zh
*0823 $a174.2
*090 $c174$dAa
*100 $aAadland, Einar$d1950-$jn.$wÅdland, Einar
*24510$aEtikk for helse- og sosialarbeidarar$cEinar Aadland
*250 $a3. utg.
*260 $aOslo$bSamlaget$c1998
*300 $a255 s.$bill.
*503 $a1. utg.: 1988
*503 $aNynorsk tekst
*505 $aBibliografi: s. 245-248
*520 $aNy utgåve av den velkjende grunnboka i etikk for helse- og sosialsektoren. Boka drøftar vilkåra for moralsk handling og legg vekt på kva rolle personleg forforståing og opne og løynde verdiar spelar for handlingsval i etiske dilemma. Nytt i denne utgåva er eit omfattande kapittel om dei fem etiske teorianen dygdsetikk, omsorgsetikk, pliktetikk, diskursetikk og konsekvensetikk. Desse teoriane blir dregne inn som nyttige perspektiv i drøftinga fram mot grunngjeving av handling. Det samlande fokuset for framstillinga er ein etisk refleksjonsmodell, som gjev ei rettesnor for korleis ein kan møte etiske dilemma. Boka er krydra med praktiske døme og oppgåver for studentar og praktikarar, og målgruppa for boka er helse- og sosialarbeidarar i utdanning og yrke. Reg. og litteraturl. Nyn. 3. utg.
*650 2$aMedisinsk etikk$1174.2$2BS$2BS$9nor
*653 $aDEVU40-pensum
*950 0$aLegeetikk$zMedisinsk etikk$9nor
^
No reviews exists for this book.
Click here to be the first to write a review.

Boka drøftar vilkåra for moralsk handling og legg vekt på kva rolle personleg forforståing og opne og løynde verdiar spelar for handlingsval i etiske dilemma. Har litteraturliste og stikkordregister.

Send to
IdStatusDue dateOwnerShelf
Ex1Available Senja bibliotek174 Aa