Lenvik bibliotek

   
Your basket is empty
select
select
select
select
Reset choices
Print page Your search resulted in 19 hits
  TitleYearMat. 
Data pager
Data pager
12
Hits per page:
PageSizeComboBox
select
 Den gode oppgaven : håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole
Rienecker, Lotte
808.066 R
2013Book or leaflet 1 av 1
 Det handler om verdighet og deltakelse : verdigrunnlag og praksis i rehabiliteringsarbeid
Bredland, Ebba Langum
362.178 B
2011Book or leaflet 1 av 1
 En innføring i ADL : teori og intervensjon
Tuntland, Hanne
615.851 T
2011Book or leaflet 1 av 1
 Etikk for helse- og sosialarbeidarar
Aadland, Einar
174 Aa
1998Book or leaflet 1 av 1
 Forebyggende helsearbeid : folkehelsearbeid i teori og praksis
Mæland, John Gunnar
362.1 M
2016Book or leaflet 0 av 1
 Funksjonshemning : sentrale ideer, modeller og debatter
Kassah, Alexander Kwesi
2015Book or leaflet 1 av 1
 Førstehjelp
q616.02 F
2015Book or leaflet 2 av 2
 Helse og jus
Molven, Olav
344.04 M
2015Book or leaflet 1 av 1
 Innføring i vernepleie : kunnskapsbasert praksis, grunnlaggende arbeidsmodell
Nordlund, Inger
362.2 N
2015Book or leaflet 1 av 1
 Kommunikasjon i relasjoner : personorientering, samhandling, etikk
Eide, Hilde
610.73014 E
2017Book or leaflet 2 av 2